Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Golden Dragon ALL Server 16:15
Devil Square ALL Server 16:30
Skeleton King ALL Server 16:45
White Wizard ALL Server 16:55
Chaos Castle ALL Server 17:00
Blood Castle ALL Server 17:00
New Year ALL Server 17:05
Gold Rabbit ALL Server 17:35
Tiger Event ALL Server 18:25
Red Dragon ALL Server 18:45
Golden Goblin ALL Server 19:15
Eggs Event ALL Server 19:55
Illusion Kundun ALL Server 20:15
Boss Battle ALL 20:25
Erohin ALL Server 21:20
Medusa ALL Server 22:30

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MUPVP!