icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Đua Top Mu PVP


Chuỗi sự kiện đua top mupvpvn
+TOP ALL 7 NGÀY OPEN
-Bắt đầu 20h/22/01/2022 đến hết ngày 29/01/2022
-Phần quà
Top1 01 wing 2,5 full + 13
Top2 01 wing 2,5 full + 0
Top3 01 wing 2,5 full + 0
+TOP CLASS
-Bắt đầu 20h/22/01/2022 đến hết ngày 29/01/2022
-Phần quà cho 11 nhân vật đứng đầu các class
 01 vũ khí rồng full + 0
P/s : khi các nhân vật đã nhận top all class thì không thể nhận quà top class,
top sẽ được tính cho các nhân vật kế
+TOP BANG HỘI
-Bắt đầu 20h/22/01/2022 đến hết ngày 29/01/2022
-Tính theo số lượng [Đồng Rena] của mỗi bang hội
-Phần quà
BH Top1 800 ngọc ước nguyện 800 ngọc tâm linh + 01 sói tinh
BH Top2 600 ngọc ước nguyện 600 ngọc tâm linh
BH Top3 500 ngọc ước nguyện 500 ngọc tâm linh
P/s
Số lượng [Đồng Rena] tối thiểu để vào top 1,2,3 của mỗi bang hội là 150
[Đồng Rena] chỉ có thể nhận được khi train quái tại sup 1
GM chỉ nhận [Đồng Rena] thông qua Chủ,Phó Guid
GM chỉ nhận [Đồng Rena] đến 23h/29/01/2022Trân trọng,
BQT Mu PVP

mu doan ket
81 | 20-01-2022, Cong Huu

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu PVP ONLINE - Mu Online SS16

Bạn cần hỗ trợ ?