icon event
Thời gian tham gia sự kiện

-THÔNG TIN ĐUA TOP MÁY CHỦ PVP II x9999


+TOP ALL
-Bắt đầu 20h 01/10/2022 đến hết ngày 15/10/2022
-Phần quà cho 03 nhân vật đứng đầu bảng reset ALL
Top 1 01 wing Wings of Conqueror full
Top 2 01 wing 3 full
Top 3 01 wing 3 Luck 1 dong tu chọn
P/s: Điều kiện đạt top class, nhân vật reset tối thiêu 100
Nhân vật nhận top All 1 2 3 không thể nhận thêm Top class
Top class được phát cho các nhân vật kế tiếp thuộc calss đó
+TOP CLASS
-Bắt đầu 20h 01/10/2022 đến hết ngày 15/10/2022
-Phần quà cho 11 nhân vật đứng đầu các class
01 vũ khí rồng 2 (AA2) full
P/s: Điều kiện đạt top class, nhân vật reset tối thiêu 100
+TOP BANG HỘI
-Bắt đầu 20h 01/10/2022 đến hết ngày 15/10/2022
-Tính theo số lượng [Đồng Rena] của mỗi bang hội
-Phần quà
BH Top 1 1000 ngọc ước nguyện 1000 ngọc tâm linh
BH Top 2 700 ngọc ước nguyện 700 ngọc tâm linh
BH Top 3 500 ngọc ước nguyện 500 ngọc tâm linh
P/s
Số lượng [Đồng Rena] tối thiểu để vào top 1,2,3 của mỗi bang hội là 300
[Đồng Rena] chỉ có thể nhận được khi train quái tại sup 1
MUpvpTrân trọng,
BQT Mu PVP

mu doan ket
113 | 11-06-2022, Cong Huu

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu PVP ONLINE - Mu Online SS16

Bạn cần hỗ trợ ?