Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Gold Rabbit ALL Server 17:35
Blood Castle ALL Server 18:00
Tiger Event ALL Server 18:25
Red Dragon ALL Server 18:45
Chaos Castle ALL Server 19:00
Golden Goblin ALL Server 19:15
Eggs Event ALL Server 19:55
Golden Dragon ALL Server 20:15
Illusion Kundun ALL Server 20:15
Devil Square ALL Server 20:30
Skeleton King ALL Server 20:45
New Year ALL Server 21:05
Erohin ALL Server 21:20
Medusa ALL Server 22:30
White Wizard ALL Server 22:55

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MUPVP!